logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

Voedselactie 2021/2022

Net als in voorgaande jaren houden we ook dit winterseizoen een voedselactie voor noodlijdenden in Roemenië en Moldavie. Voor € 25,- krijgt een gezin of een oudere een pakket voedsel bestaande uit onder andere rijst, pasta, saus, bloem, olie, boter, aardappelen enzovoorts. Hiermee wordt voor minimaal een maand voorzien in de behoefte aan noodzakelijk voedsel.

Vele gezinnen hebben niet de financiele middelen om genoeg voedsel te kopen. Vooral in de wintermaanden waarin de stookkosten hoog zijn is dit een groot probleem. Ook de grote impact van het Corona-virus maakt het voor veel gezinnen onmisbaar is om extra geholpen te worden in deze periode.

Helpt u ook (weer) mee?
Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL 30 INGB 0670471046 van “Stichting Draagt Elkanders Lasten” te Ridderkerk o.v.v. voedsel. Of doneer online op onze donatiepagina en selecteer 'Voedselactie'.
 
Hartelijk dank

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046