logo Draagt Elkanders Lasten

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Onderaan de pagina vind u een algemeen contactformulier.
Het bestuur van "Stichting Draagt Elkanders Lasten" bestaat uit de volgende personen:
 
Voorzitter:
Wim Klippel
E-mail: wklippel50@gmail.com
Taak: public relations, geraniumverkoop, redactie nieuwsblad
 
Secretaris:
Roelie Gouweloos
E-mail: roeliegouweloos@gmail.com
Taak: adressenbestand,sorteren kleding, huis-aan-huiscollecte, actie scholen
 
Penningmeester:
Arie Velthuizen
E-mail: ariev@solcon.nl
Taak: zangavonden, riedermarkt
 
Lid:
Joke van der Weiden
Taak: coördinator breigroep, sorteren kleding, kerststerrenactie, loodsdienst, archief
 
Lid:
Eline Crum
Taak: notulist

Lid:
Rianne Klippel
Taak: coördinator gezins- en ouderensponsoring, redactie nieuwsblad, website

Lid:
Corina de Mooij
Taak: kindersponsoring

Lid:
Peter van der Lugt
Taak: regie en onderhoud website

Lid:
Jako Beekman
Taak: beheer LinkedIn

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze activiteiten of anderszins, neemt u gerust contact op via de mail, met één van bovenstaande personen.

Per 11 november 2008 merkt de Belastingdienst
onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) onder fiscaalnummer: 8201.09.484
 
We zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 24446913.
 
Ons rekeningnummer: IBAN: NL30 INGB 0670471046
t.n.v. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk
 
Geen bestand geselecteerd Bladeren
* = Verplicht veld

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046