logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

Ingrijpende invloed Corona op de allerarmsten

Iedereen in ons land heeft in meerdere of mindere mate te maken met de gevolgen van het Coronavirus dat vreselijk rondgaat. Ook in Roemenië en Moldavië slaat het ongenadig toe. De gevolgen voor de mensen die al in een grote armoede leven zijn enorm ingrijpend. Als je al nauwelijks inkomen hebt en dat valt ook nog weg, hoe moet het dan verder ...?

De sociaalwerkers van de stichting waar we mee samenwerken zetten zich, met risico voor eigen leven, toch nog dagelijks in. Ons respect en grote waardering voor hen. Omdat onze activiteiten (en dus onze extra inkomsten) voorlopig stilligen, willen we u vragen deze mensen te helpen met extra financiële steun door middel van een gift, zodat de (extra) hulp kan doorgaan.

Doneer hier of maak uw gift over op NL30INGB0670471046 t.n.v. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046