logo Draagt Elkanders Lasten

Archief

Op deze pagina kunt u de (financiële) jaarverslagen downloaden. Ook kunt u onze nieuwsbrieven raadplegen. U vindt er uitgebreide verslagen van onze Roemenië-reizen in. Verder leest u o.a. over alles wat we ondernemen om gelden in te zamelen voor onze arme medemens in Roemenië.

Foto's/Films
Financieel overzicht
Nieuwsblad
Jaarverslagen
Beleidsplan

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046