logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

Voedsel voor de allerarmsten - Voedselactie 2018

Ook dit jaar werd door onze stichting weer een voedselactie georganiseerd om in de moeilijke wintermaanden Roemeense en Moldavische  gezinnen van eten te voorzien.
Dank zij de ruime bijdrage van velen uit onze achterban konden weer enkele honderden gezinnen in Roemenië en, nu ook, in Moldavië van voedsel worden voorzien.
Onderstaande reactie kregen we van Ecce Homo doorgestuurd en die ervaringen willen we u niet onthouden.

Door de voedselactie in Januari van dit jaar hebben we voedsel uitgedeeld op alle werkpunten van stichting Ecce Homo, een zegen voor de gezinnen die werden bijgestaan in het Social Assistance Project of Families in Crisis(het gezinsponsorproject). Het pakket bevatte, niet-bederfelijke voedingsmiddelen - olie, meel, suiker, rijst, enz.

We zijn dankbaar dat we partners hebben zoals Stichting Draagt Elkander Lasten en tegelijkertijd voelen de gezinnen zich overweldigd en blij met de pakketten die ze hebben ontvangen. Vreugde werd onder veel families in Roemenië gebracht.

Hier volgen enkele reacties van gezinnen/ouderen op deze actie.

Susana is 72 jaar oud en heeft geen inkomen. Elke maand leeft ze uit de genade van de mensen om haar heen. Toen ze haar voedselpakket kreeg, was ze sprakeloos. Ze vroeg zich af of het echt voor haar was. Ze krijgt hiermee eten voor langere tijd.

Adela, is een alleenstaande moeder met drie kinderen, die alle drie naar school gaan. Ze huurt een woning. De winter verhoogd de kosten van levensonderhoud en  om het hoofd te bieden aan alle uitgaven die ze moet doen, is het budget voor het voedsel verlaagd. De vreugde kon niet worden uitgedrukt toen ze ons zagen. Adela keek de kinderen dankbaar aan en bedankte God voor het antwoord op haar gebeden.

Calin en Smaranda hebben het heel moeilijk gehad met hun zoon Saul die een hartoperatie heeft ondergaan, waarna volgend jaar nog volgende operatie moet plaats vinden . Het enige inkomen van het gezin bestaat uit kinderbijslag en het salaris dat Smaranda ontvangt als persoonlijke assistent van haar zoon Saul. Iedere maand houdt de gemeente een bepaald bedrag in voor een aantal achterstallige uitgaven. Helaas zijn er dagen of zelfs weken waarin ze geen geld hebben om brood te kopen. Vreugde en dankbaarheid werden op hun gezicht gezien toen het voedselpakket werd gebracht. Ze vertelden ons dat er helemaal geen geld meer was om voedsel voor kinderen te kopen.  Het eten kwam op het juiste moment als antwoord op hun gebeden.

Nicu en Bianca zijn twee jonge ouders met 7 kinderen en het enige inkomen van de familie is de kinderbijslag en iets wat Nicu verdient als klusjesman. Ze genoten ervan deze voedingsmiddelen te ontvangen omdat ze geen meel, olie of suiker meer hadden en Bianca bakte bijna dagelijks brood. Met dit lage inkomen zijn ze niet in staat om alle uitgaven te verwerken. Het voedsel dat ze ontvangen zal hen een tijd tot nut zijn.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046