logo Draagt Elkanders Lasten

project Kleuterschool in Botosani

Project Moldavië

Nadat de republiek Moldavië in 1993 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, is het land erg verarmd. Moldavië is nu het armste land van Europa. Ruim 75% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dit leidde tot prostitutie, mensenhandel en alcoholverslaving (80% van de bevolking heeft problemen als gevolg van alcoholmisbruik). Huiselijk geweld is aan de orde van de dag. Ondanks alle problematiek mag het Evangelie uitgaan in dit land. In het kleine dorpje Niorcani is dit tot zegen geworden en mocht in 2015 een kleine kerkelijke gemeente ontstaan, die snel groeit. Wij kwamen als stichting in april 2016 met deze gemeente in aanraking en steunen nu deze gemeente. Samenkomsten waren er dagelijks in het kleine huisje van de voorganger. Het was echter een grote wens van de gemeenteleden om een eigen huis voor God te hebben. Eind 2016 werd een oud huis gekocht op een groot stuk land. Dit werd met onze financiële hulp omgevormd tot een mooi Godshuis en er werd gestart met het realiseren van een woning voor een evangelistenechtpaar en gastenverblijf. Sinds de zomer van 2018 is er een evangelistenechtpaar werkzaam en hun salaris werd door onze stichting bekostigd. Ook werd een voorbereidingen getroffen om op het terrein om de kerk kinderkampen te kunnen gaan houden. In november 2018 ging een delegatie van Commissie Hulpverlening Roemenië (CHR) uit Hardinxveld-Giessendam mee op bezoek in Niorcani. Na dit bezoek gaf de CHR aan dat ze zich graag op dit project zouden willen richten en hier hulp bieden. Per april 2019 werd dit project door ons overgedragen aan CHR.

Sinds 2016 hebben wij ook contacten in de stad Soroca. Een stad waar veel zigeuners wonen en waar een grote armoede heerst wat vooral gevolgen heeft voor gezinnen  en kinderen. Nu wij geen zorg meer hoeven te dragen voor Niorcani kan de hulp gericht worden op Soroca. Sinds de zomer van 2019 is daarom gestart met een gezinssponsorproject en een vorm van naschoolse opvang van kinderen.

De werkwijze bij de gezinssponsoring is dezelfde als in Botosani. Een Maatschappelijk Werker die is aangetrokken begeleidt gezinnen en helpt met ernstige financiële problemen. Daarnaast wordt een gezin geleerd hoe om te gaan met geld, hygiëne, voedsel, enz. en wordt het Evangelie gebracht. Voor € 25,- per maand kunt u een gezin helpen.

De naschoolse opvang staat nog in de kinderschoenen maar we hopen dit op korte termijn verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat kinderen meerder dagen per week nar de opvang kunnen komen, daar een maaltijd krijgen(die ze thuis vaak moeten ontberen), hulp krijgen bij huiswerk, met elkaar leren omgaan en Bijbelse geschiedenis krijgen om daarmee ook de Christelijke normen en waarden te leren. Het uiteindelijke doel is dat deze kinderen  een (goed) bestaan tegemoet gaan zonder in het criminele circuit terecht te komen. Voor € 12,50 per maand kunt u een kind helpen.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046