project Kleuterschool in Botosani

Project Moldavië

Nadat de republiek Moldavië in 1993 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, is het land erg verarmd. Moldavië is nu het armste land van Europa. Ruim 75% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dit leidde tot prostitutie, mensenhandel en alcoholverslaving (80% van de bevolking heeft problemen als gevolg van alcoholmisbruik). Huiselijk geweld is aan de orde van de dag. Ondanks alle problematiek mag het Evangelie uitgaan in dit land. In het kleine dorpje Niorcani is dit tot zegen geworden en mocht in 2015 een kleine kerkelijke gemeente ontstaan, die snel groeit. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk kwam in april 2016 met deze gemeente in aanraking en steunt nu deze gemeente. Samenkomsten waren er dagelijks in het kleine huisje van de voorganger. Het was echter een grote wens van de gemeenteleden om een eigen huis voor God te hebben. Eind 2016 werd een oud huis gekocht op een groot stuk land. Dit werd met financiële hulp van eerder genoemde stichting omgevormd tot een mooi Godshuis. In een naburige stad werkt een evangelistenechtpaar die daar een gemeente steunt en ook deze nieuwe gemeente gaat begeleiden. Stichting Help het Doel wil mede dit project ondersteunen en daarmee het Woord van God in deze plaatsen bij de bevolking brengen, waardoor ook kinderen daarmee in aanraking komen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de christelijke normen en waarden van de jeugd en ouderen. De gemeente wil op het grote terrein van de nieuwe kerk ook jaarlijks vakantiekampen voor de onkerkelijke jeugd gaan organiseren. Wilt u dit project steunen?

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046