logo Draagt Elkanders Lasten

Gezinssponsoring

Help een gezin in Roemenië of Moldavië voor € 25,- per maand!Sponsort u een gezin, in Roemenië of Moldavië, dan ontvangt u één keer per jaar een voortgangsverslag (inclusief een foto). De maatschappelijk werker vermeldt in dit verslag hoe het er met het gezin voor staat. Voor € 25,- per maand kunt u al een gezin sponsoren. De nood van de arme Roemeense en Moldavische gezinnen is onvoorstelbaar groot. Gezien de vele gezinnen waar een omkeer ten goede is gekomen en waar men zelfstandig weer verder kan, laten zien dat sponsoring geen weggegooid geld is, maar waar uitzichtloze gezinnen weer hoop krijgen voor de toekomst.

De sponsoring houdt in dat een gezin vooral begeleiding krijgt waarbij ze instructie krijgen hoe  om te gaan met geld, hygiëne, gezondheid voeding, enz. Bij acute financiële zorgen kan ook met geld worden ondersteund.

Een ander aspect van de hulpverlening is het geestelijke klimaat. De Roemeense stichting Pentru Tine is een christelijke organisatie. Ieder gesponsord gezin krijgt een Bijbel in huis en men bidt met de leden van het gezin. Er voltrekt zich veelal - ook in dit opzicht - een verandering. Veel gezinnen worden na een kortere of langere tijd kerkelijk meelevend. U zult begrijpen wat een verandering dit geeft in een meestal gebroken en geen uitzicht meer hebbende gezinnen, die totaal aan de grond zitten.
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator gezinssponsoring door het onderstaande formulier in te vullen.

Aanvraag

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046