logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

Voedselactie 2022/2023

Zoals gebruikelijk in de wintermaanden organiseren we weer een actie om geld in te zamelen voor  voedselpakketten voor de sponsorgezinnen en anderen in Roemenië, Moldavië en wellicht ook voor Oekraïne. Dat extra voedsel voor mensen daar, zeker in de koude wintermaanden, hard nodig is, horen we ieder jaar en ieder bezoek weer opnieuw. En zeker nu aan het einde van het jaar 2022. De corona-crisis lijkt tot een einde te zijn gekomen maar een nieuwe ramp is ontstaan door de oorlog die in februari werd ontketent door Rusland in Oekraïne.

Velen probeerden het oorlogsgeweld te ontvluchten en kwamen daarbij terecht in Roemenië en Moldavië waar ze een beroep deden op de hulpverlening aldaar. Ook de stichtingen waar wij mee mogen samenwerken, Pentru Tine en Maranatha, hebben het hele jaar door veel mogen betekenen voor de vluchtelingen. Onderdak werd geboden, eten verstrekt en vervoer naar elders in Europa werd geregeld. Vele transporten met  hulpgoederen, maar vooral voedsel, werden door hen, met alle gevaren van dien, in Oekraïne afgeleverd.

Maar we weten allemaal dat de oorlog zijn sporen over de hele wereld trekt en we ervaren er dagelijks de gevolgen van door de hoge prijzen. In Roemenië en Moldavië is het niet anders. Maar daar is de nood die al hoog was nog vele malen toegenomen en vele gezinnen kunnen niet in hun onderhoud voorzien en zitten in de kou en hebben geen eten.

Het gebrek aan voedsel is realiteit voor velen De komende wintermaanden zullen velen het in Roemenië en Moldavië heel moeilijk krijgen. De periode waarin ze geen eten van het land of uit de tuintjes kunnen halen en waarbij het bovendien nog heel koud kan zijn. Velen zitten zonder gas en er is ook geen geld om hout te kopen (zie ook onze speciale houtactie).

Een pakket bevat o.a. olie, meel, suiker, pasta, saus en kost € 25,-. De producten worden in Roemenië en Moldavië gekocht.

We doen (opnieuw) een beroep op u om uw gift voor voedselpakketten over te maken via onze donatiepagina of via: NL 30 INGB 0670 4710 46 o.v.v. voedselactie 2022.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046