logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

Voedselactie 2019

Zoals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een voedselactie houden voor de gezinnen en ouderen die vanuit onze stichting worden gesponsord. Voor € 25,- krijgt een gezin of een oudere een pakket voedsel bestaande uit onder andere rijst, pasta, saus, bloem, olie, boter, aardappelen enzovoorts. Hiermee wordt voor minimaal een maand voorzien in de behoefte aan noodzakelijk voedsel. De gezinnen die (nog) door Ecce Homo worden begeleidt én de gezinnen die door Pentru Tine worden begeleidt krijgen een pakket. Daarnaast ook gezinnen in Niorcani in Moldavië.  

Dat deze actie voor mensen soms van levensbelang is leest u in de onderstaande paar reacties van de sociaal werkers naar aanleiding van vorige actie.

Er was een familie waarvan de reactie in ons hart werd gegrift. De familie had geen geld meer omdat de moeder van de kinderen met ziekteverlof was. Toen we daar aankwamen met het voedselpakket, omhelsde Silvia (de moeder van de kinderen) ons met veel dank. Zij en haar man waren ongerust omdat ze niet het noodzakelijke voedsel konden kopen vanwege het lage loon van de vader en omdat ze het geld moesten gebruiken voor de energierekeningen.

Susana is 72 jaar oud en heeft geen inkomen. Elke maand leeft ze uit de genade van de mensen om haar heen. Toen ze haar voedselpakket kreeg, was ze sprakeloos. Ze vroeg zich af of het echt voor haar was. Ze krijgt eten voor een goede periode.

Om het huis van de volgende familie te bereiken, hadden we veel problemen. Het huis lag op de top van een heuvel en de weg was besneeuwd en glad. Dit gezin heeft 9 kinderen. Een half uur voor onze aankomst is de familie net terug uit het ziekenhuis met hun zoon van slechts 5 maanden oud. Sinds zijn geboorte heeft de kleine gezondheidsproblemen. Er was nauwelijks voedsel in het huis en toen de moeder ons zag aankomen met het pakje, begon ze te huilen en bedankte God voor Zijn genade.

Helpt u ook (weer) mee?
Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL 30 INGB 0670471046 van “Stichting Draagt Elkanders Lasten” te Ridderkerk o.v.v. voedsel. Ofdoneer online op onze donatiepagina en selecteer 'voedselactie 2019'.
 
Hartelijk dank

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046