logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

Transportproblemen!

Pentru  Tine, de stichting die wij al vele jaren steunen, zit dringend om opslag verlegen voor de hulpgoederen die er binnenkomen. Wij willen we hier graag wat voor doen. Voorheen hebben we meerdere keren een zeecontainer naar Roemenië kunnen laten vervoeren.

Dit gebeurde in een zogenaamde huifwagen. Om veiligheidsredenen wordt dit niet meer gedaan. Het vervoer per auto waar een container direct op kan, met een zgn. containerchassis, is veel duurder en voor ons niet financieel verantwoord. Er was een container beschikbaar gestel door een Ridderkerks bedrijf en gelukkig is dit bedrijf bereid om een gift te schenken in plaats van de container. Met het geld kan in Roemenië een container worden gekocht. We komen echter € 1000,- tekort hiervoor. Wie steunt deze aankoop en wil een bedrag beschikbaar stellen of anderen of een bedrijf enthousiasmeren. Reacties graag naar wpklippel@versatel.nl of 06-47487392. Giften naar rek.nr NL30INGB0670471046 ovv. container of doneer via iDeal op onze donatiepagina en selecteer 'transport'.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046