logo Draagt Elkanders Lasten

Extra gift vanwege Corona

Veel van onze activiteiten zijn afgelast vanwege Corona. Denkt u aan ons met een extra gift?

Zoekt u invulling voor een verenigingsmiddag/avond, ouderenavond of welke bijeenkomst ook.
Wij zijn in staat om een maximaal 2 uur durende invulling te verzorgen door middel van film, foto’s met het verhaal van jarenlange hulpverlening aan de allerarmsten.
Voor afspraken neemt u contact op met de voorzitter.

'Brood nodig'

Goed nieuws! Dankzij giften én het goede doelen diner is het volledige bedrag bij elkaar. Dankuwel voor uw bijdrage.

In een dorp in Moldavië komen iedere zondag tenminste 400 kinderen (soms zelfs tot wel 900) bij elkaar op een zondagschool. Met 3 touringcars worden ze uit de wijde omgeving opgehaald. Het gaat om kinderen uit de allerarmste gezinnen in de regio. Bij de kerk waar ze samenkomen krijgen de kinderen die dag 2 keer een maaltijd. Tot voor kort bestond één van de maaltijden uit tosti’s. Door een nieuwe wet mogen die niet meer gemaakt worden en moet gezocht worden naar een alternatief, want de kinderen moeten die maaltijd krijgen.

Gelukkig is er een alternatief gevonden! Zelf brood bakken, zodat er broodjes hotdog uitgedeeld kunnen worden. Door de week kunnen de broodjes worden verkocht zodat de ingrediënten voor het  brood op zondag ermee kan worden betaald. De ruimte voor een bakkerij is er al evenals een medewerker hiervoor.

De machines om het brood te bakken zijn er nog niet, hier is een bedrag van € 5000 voor nodig.
Wij willlen deze kinderen graag helpen door deze machines te betalen. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp!
 
Helpt u mee deze kinderen te voeden? Jezus zegt hierover 'voor zoveel gij dit één van Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan' (Mathëus 25).

U kunt hier doneren, of uw gift over maken naar rek. nr NL 30 INGB 0670471046 t.n.v. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk o.v.v. BROOD NODIG.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046